Voor het telen van veel hennep staat een hennepkwekerij straf. De hennepkwekerij straf is afhankelijk van de hoeveelheid hennep die werd geteeld, de winst die u met het product zou maken en of er sprake was van afgetapte energie. Voor het telen van hennep is een enorme hoeveelheid energie nodig die over het algemeen niet op legale wijze verkregen wordt. Het aftappen van energie zal tot een extra hoge hennepkwekerij straf leiden. Dat is evident maar niet iedereen lijkt zich hier van bewust. Een hennepadvocaat probeert uw zaak te bepleiten zodat uw hennepkwekerij straf zo laag mogelijk uitvalt. Hij is deskundig op dit gebied en zal er alles aan doen uw zaak te onderzoeken en op de juiste manier af te handelen. Het is verplicht om een advocaat in de arm te nemen wanneer een hennepkwekerij is opgerold. De juridische kant van de zaak moet worden afgehandeld met een advocaat. Deze kan u bijstaan gedurende het proces en u adviseren over de te nemen stappen om de hennepkwekerij straf tot het minimum te beperken. Het vergt een deskundig oog om een zaak te bepleiten. Uw hennepkwekerij straf is voor een deel afhankelijk van een goede advocaat. Je eigen zaak verdedigen zonder een hennepadvocaat behoort niet tot de mogelijkheden. Het eerste gesprek dat u voert met een van de advocaten is gratis. In dit gesprek wordt naar een aantal zaken gekeken. Er worden u een aantal vragen gesteld die u naar eerlijkheid dient te beantwoorden. Vervolgens gaat de advocaat zich oriënteren. Als er een samenwerking tot stand komt, zullen er bij de vervolggesprekken wel kosten in rekening worden gebracht. In sommige gevallen kan de advocaat pro deo voor u werken. Dat houdt in dat de overheid de kosten voor u betaalt. Dit is het geval wanneer u niet genoeg inkomen heeft. Deze regel heeft bestaansrecht omdat iedereen recht heeft op een advocaat. De belangrijkste factoren voor de hennepkwekerij straf zijn:

  • hoeveelheid hennep
  • geschatte winst van de teelt
  • leeftijd
  • illegaal stroom aftappen
  • soort woning

Hennepkwekerij straf, schakel hennepadvocaat in

Een hennepkwekerij houden is illegaal. Toch worden ze gehouden. Zo werkt dat. Vroeger maar ook tegenwoordig wordt hennep en de softdrug die daaruit wordt geproduceerd, gebruikt als pijnstiller. Er zijn gevallen bekend van mensen met kanker die op doktersrecept iedere dag een joint rookten. Wanneer de medische reden wegvalt en de wiet wordt gebruikt voor het genot, dan spreken we van recreatief gebruik. Ook dit is niet illegaal. Het illegale gedeelte zit hem in de teelt van hennep. Eigenlijk is dit tegenstrijdig en daarom is er in het nieuws en de media altijd veel kritiek om de manier waarop ons wetstelsel zaken als de hennepkwekerij straf regelt. Niet verwonderlijk. Criminaliteit zal altijd blijven bestaan net als de straf die erop staat. De hennepkwekerij straf is geen pretje en kan zelfs leiden tot een gevangenisstraf. In de criminele wereld bestaat veel geweld en gevaar rondom hennepteelt. Ook al hebben we te maken met een softdruk, toch is deze ondergrondse handel niet voor de poes. Softdrug wil uiteraard niet zeggen dat de praktijken om het te vergaren en te telen niet tot gevaarlijke situaties leiden. In de hennep handel is dat gevaar de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. De laatste jaren zijn er zelfs doden gevallen. Het is dus een ernstige zaak waar goed op gelet moet worden. Een advocaat begeleidt de beklaagde voor en tot het proces. Hij zal zijn best doen de hennepkwekerij straf tot het minimum te beperken. Uiteraard hangt de hennepkwekerij straf ook af van de bewijslast. Als er zaken kunnen worden bewezen, is het moeilijk om strafvermindering te krijgen. Maar iedere zaak is verschillend. Hennepzaken zijn gecompliceerd en tegenstrijdig. Onduidelijkheid rondom de vormen van straf zijn verwarrend voor de beklaagde. De waarde van de hoeveelheid hennep is vaak gelijk aan de boete. Als dit bedrag niet kan worden betaald, wordt er beslag gelegd op het eigendom van de beklaagde. De gelijkevenredige hennepkwekerij straf geldt niet voor iedere zaak. Iedere zaak is anders. En op al die verhalen moeten anders regels worden toegepast. Om welke regels dat gaat, zoekt de hennepadvocaat nauwkeurig voor u uit nadat uw hennepkwekerij opgerold is. Hennepadvocaten verrichten al het onderzoek naar uw zaak. Communicatie en eerlijkheid staan hoog op hun lijstje als het gaat om de manier waarop zij wensen dat er wordt samengewerkt.

Hennepkwekerij illegaal

Hennep kweken is verboden in Nederland. De softdrug mag echter wel – zij het in zeer kleine hoeveelheden- gebruikt worden voor recreatief gebruikt of in sommige gevallen als pijnstillend middel. Deze kleine hoeveelheden mogen dan nog steeds niet worden gebruikt voor de verkoop. Daarop staat een hennepkwekerij straf. Wanneer dit wel gebeurt, is er sprake van illegale drugshandel. Een hennepkwekerij straf betekent in sommige gevallen een gevangenisstraf. Het roken van wiet is dus slechts in kleine hoeveelheden toegestaan. Vaak wordt er gezegd dat drugsgebruik begint met het roken van een zogenaamd onschuldig jointje. Er wordt dan gezegd dat deze softdrugs de weg plaveid naar het zwaardere materiaal zoals coke en uiteindelijk heroïne. Laat duidelijk dat iedere vorm van drugs de gezondheid schade toebrengt. Het is iets waar niet voor niets een hennepkwekerij straf op staat. Het telen en verhandelen van drugs zorgt voor verspreiding van een middel dat schadelijk is voor de gezondheid. Daarom is deze handeling strafbaar gemaakt. Hennepzaken zijn gecompliceerde  zaken. Nederland is een pionier als het gaat om het legaal gebruik van drugs in recreatieve vorm. Laat ons daar geen misbruik van maken.

Comments are closed.

Scroll to Top